Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

17.11.12
0
RENDEZSKÝ KLUB MLADÝCH je nepolitické združenie mladých ľudí na Rendezi, t. j. Šajby, Starý Rendez – Dopravná ul., Sklabinská, Šúrska, Paseky, ktoré je zamerané na organizovanie ŠPORTOVÝCH, KULTÚRNYCH AKTIVÍT najmä formou akcií turnajov v minifutbale, hokejbale, streetbale, stolného tenisu, volejbalu, nohejbalu, tenisu, šachu, turisticko-poznávacích zájazdov, akciami ROZHOVORY-DIALÓGY s cestovateľmi, športovcami, hercami, spevákmi, vojsko, polícia, diskotéky, klubové opekačky pri ohníku atď.
RENDEZSKÝ KLUB MLADÝCH chce celoročnou ponukou športových, kultúrnych aktivít vo voľnom čase vyblokovať ponuky dílerov drog, minimalizáciu alkoholu, prevenciu kriminality. Sídlom aktivít, akcií RENDEZSKÉHO KLUBU MLADÝCH bude najmä využívanie KS Impulz jeho priestorových možností + dve oplotené ihriská pri KS Impulz + areál športu Sklabinská, Posilovňa TJ Real Rendez, klubová herňa TJ Real Rendez.
Zmyslom činnosti RENDEZSKÉHO KLUBU MLADÝCH je vytvárať podmienky pre prirodzené stretávanie sa mladých ľudí, detí, z celého Rendzu, celoročne pri uvedených aktivitách a zároveň pokračovať v dobrej tradícii Rendezu, kde sa ľudia vždy väčšinou poznali a pomáhali si ľudsky ako jedna veľká rodina.
RENDEZSKÝ KLUB MLADÝCH je pre všetkých mladých ľudí, deti na Rendezi, ktoré budú dodržiavať hodnoty TOLERANCIE, PRIATEĽSTVA, FÉROVOSTI, OCHOTE spolupracovať v kolektíve pre jeho pozitívny prospech, pomáhať ľuďom, ktorí to ľudsky, spoločensky najviac potrebujú. Pri nedodržaní uvedených etických pravidiel RENDEZSKÉHO KLUBU MLADÝCH a po výrazných upozorneniach sa člen Klubu dočasne, alebo podľa druhu priestupku vylúči trvale.

RENDEZSKÝ KLUB MLADÝCH – KS IMPULZ Dopravná ul.
PREDSEDA KLUBU: Peter OSACKÝ, Dopravná 29, tel.
PODPREDSEDA KLUBU: Simona HABANÍKOVÁ


RENDEZSKÝ KLUB MLADÝCH – KS IMPULZ
PLÁN AKTIVÍT PRE ROK 2013

KS IMPULZ – Pondelok – piatok
Stolnotenisová rekreačná liga
Biliard
Stolové futbalové turnaje
Šachové Rendezské duely
Počítačový klub
Projekt premietania filmov

KS IMPULZ – ASFALTOVÉ IHRISKO
Celoročné minifutbalové turnaje na malé brány
HOKEJBALOVÁ rekreačná liga
NOHEJBALOVÉ 2 proti 2 (3 - 3)
Klubové OPEKAČKY MLADÝCH – KS Impulz, areál Sklabinská

AREÁL ŠPORTU RENDEZU – SKLABINSKÁ
Celoročné minifutbalové turnaje na hádzanárske brány
STREETBALOVÉ TURNAJE klubu mladých
VOLEJBAL 2 proti 2 (3 - 3) klubu mladých
TENIS – RENDEZSKÁ RAKETA klubu mladých
KLUBOVÉ OPEKAČKY klubu mladých v areáli športu Sklabinská

PLÁN AKTIVÍT na rok 2013 sa bude priebežne operatívne dopĺňať + včas informovať o nových akciách Rendezského klubu mladých – podnety, nápady, návrhy akcií na rok 2013 adresovať na vedenie RENDEZSKÉHO KLUBU MLADÝCH.

Informácie – kontakt: Peter O S A C K Ý
+ nástenka TJ Real Rendez – námestie Dopravná ul. + nástenka KS Impulz

Vypracoval: RENDEZSKÝ KLUB MLADÝCH – KS IMPULZ Dopravná ul.

PREDSEDA KLUBU: Peter OSACKÝ, Dopravná 29, tel.
PODPREDSEDA KLUBU: Simona HABANÍKOVÁ

0 komentárov:

Zverejnenie komentára