Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

21.5.13
0
Kosenie trávnatých plôch na Rendezi.

MÁJ – JÚN 2013
VÝZVA OBČANOV RENDEZU (Východného) MČ RAČA
p. STAROSTOVI MČ RAČA Mgr. PILINSKÉMU

Aktuálna PRIORITA Č. 1 – KOSENIE TRÁVNATÝCH PLOCH NA RENDEZI
Občania Rendezu (Východného) MČ Rača vás znovu žiadajú o pravidelné kosenie trávnatých plôch na celom území Rendezu – vegetačne 6-7x ročne vo všetkých jeho sídliskových častiach, t. j. Šajby, Starý Rendez – Dopravná ulica, 100-bytovka, 120-bytovka, bytovky Dopravná 7-49, 24 + 36-bytovka, Sklabinská, Paseky 162-bytovka.

1.      Žiadame nielen pokosenie všetkých uvedených trávnatých plôch, ale zároveň aj ich čistotu a zveľadenosť, ktorá je požadovaná občanmi Rendezu (Východného) MČ Rača ako PRIORITA č. 1, ktorá dôležito denne ovplyvňuje KVALITU ICH ŽIVOTA v obytných častiach, kde žijú, bývajú, trávia svoj voľný čas.
2.      Občania Rendezu (Východného) MČ Rača zásadne ODMIETAJÚ ARGUMENTY MÚ Rača, že trávnaté plochy na Rendezi nemôžu – nemusia kosiť, lebo vraj vlastnícky, majetkovo patria ŽSR – starý Rendez Dopravná ulica, Šajby – Stavoservisu, Sklabinská – Policajnej akadémii, Paseky – Rendez s.r.o., lebo my občania Rendezu (Východného) MČ Rača si totiž v komunálnych voľbách nevolíme riaditeľa ŽSR, Stavoservisu, ministra vnútra, vlastníka Rendez s.r.o a neplatíme im naše dane, ale VOLÍME si STAROSTU MČ Rača, ktorého si tak ako aj chod celého MÚ Rača platíme práve z NAŠICH DANÍ.
3.      My, OBČANIA RENDEZU (Východného) MČ Rača si totiž rovnako PLATÍME DANE – štátne, magistrátne, MÚ Rača ako občania MČ Rača, Krasnian, kde im túto VEREJNÚ SLUŽBU KOSENIA trávnatých plôch pravidelne, neprerušene realizujete 6-7x ročne a nám občanom Rendezu (Východného) MČ Rača napriek tomu, že si dane rovnako platíme, túto verejnú službu kosenia z uvedených daní neposkytujete a je nám po 20 rokoch (1990-2010) pravidelnej realizácie kosenia MÚ Rača ODMIETANÁ. Občania Rendezu preto zdôrazňujú, že sú rovnocenní občania v PRÁVACH a NÁROKOCH s občanmi MČ Rača, Krasnian a zaslúžia si rovnako aj oni KVALITU SVOJICH ŽIVOTOV v oblasti životného prostredia.
4.     PRISTAVENIE VEĽKOPLOŠNÝCH KONTAJNEROV: Občania Rendezu žiadajú obnoviť pristavovanie veľkoplošných kontajnerov systémom jar - jeseň na 3 dni (piatok, sobota, nedeľa) aj z dôvodu dočasného uzatvorenia ZBERNÉHO DVORA v Rači, ktorý má byť nefunkčný cca až do konca roku 2013. Občanom treba umožniť, aby táto dlhodobo prevádzkovaná verejná služba (20 rokov) im bola umožnená zo strany MÚ Rača, aby sa mohli zbavovať nepotrebných vecí v bytoch (nábytok a pod.), aby potom logicky nevznikali nepovolené skládky v obytných priestoroch MČ Rača. Veľa občanov, dôchodcovia, mladé rodiny s deťmi žije dnes v zložitých sociálno-ekonomických podmienkach, kde nie sú schopní si zaplatiť odvoz nepotrebných vecí z domácností, navyše keď si túto verejnú službu napríklad formou pristavenia VEĽKOPLOŠNÝCH KONTAJNEROV už raz zaplatili cez svoje DANE.

My, občania Rendezu (Východného) MČ Rača, veríme a dúfame, pán starosta MČ Rača Mgr. Pilinský, že pochopíte našu VEREJNÚ VÝZVU K VÁM ako naše občianske právo žiť a bývať v čistom, zveľadenom životnom prostredí s našimi deťmi, rodinami, susedmi tak, ako to je zabezpečované MÚ Rača pre obyvateľov Rače a Krasnian.


S úctou

Občania Rendezu (Východného) MČ Rača
Poslanci za Rendez (Východné)
- Sekerka Cyril, Dobiášová Katarína
Občianske združenie RENDEZ

Vypracoval: SEKERKA Cyril

0 komentárov:

Zverejnenie komentára