Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

24.3.14
0

Primátor Bratislavy
doc. RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc.

VEC: PETÍCIA – zásadný nesúhlas s výstavbou nájomného domu 24-bytovky Na Pasekách – obyvateľov Paseky MČ Rača – Rendez (Východné)

Vážený pán primátor Bratislavy doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.,

dovoľte, aby sme vám v mene obyvateľov ulice Na Pasekách a miestnych poslancov MČ Rača – Rendez (Východné) pani Kataríny Dobiášovej a p. Cyrila Sekerku prezentovali náš spoločný občiansky postoj vyjadrený v petícii „Zásadný nesúhlas s výstavbou nájomného domu – 24 bytov Na Pasekách“ z nasledovných dôvodov:

1) Sídlisko PASEKY je tvorené prvopočiatočnou výstavbou rodinných domov a 162-bytovkou rozdeľujúcou obe výstavby úzkou príjazdovou cestou, ktorá už viac ako 10 rokov, ale najmä v súčasnosti, je dokázateľne vo väčšine prípadov „dopravne nepriepustná“ z dôvodov absolútnej nedostatočnosti parkovacích miest (statickej dopravy) pred líniou 162-bytovky.

2) Na príjazdovej ceste vznikajú početné blokovacie dopravné nepriepustnosti, ktoré sú najzávažnejšie v zimnom období, kedy OLO – odpad, rýchla zdravotná pomoc, už dôrazne upozorňujú, že nebudú môcť zabezpečiť servis svojej verejnej služby, v prvom prípade odvoz domového odpadu a v druhom prípade nás poslancov obyvatelia osobne varovali, že vznikli situácie, kedy zdravotné záchranné vozidlo, kde bol ohrozený samotný život pacienta, bolo nepriepustne dopravne zablokované za cenu stresov rodinných príslušníkov, zdravotníkov, keď sa situácia zatiaľ dokázala úspešne vyriešiť.

3) Hasiči, požiarny zbor nás upozornil, že pri možnom požiari 162-bytovky je vytvorená dopravná nepriepustnosť – neprejazdná situácia na tejto príjazdovej ceste, ktorá závažným spôsobom znemožňuje ich účinný požiarny zásah pri ochrane ľudských životov, majetku tam žijúcich obyvateľov pri maximálne preplnenom parkovacom priestore.

4) Od roku 2008 - 2009 miestny poslanec MČ Rača – Rendez (Východné) Sekerka Cyril a neskôr aj poslankyňa za túto časť Katarína Dobiášová každý rok predkladajú písomnú žiadosť v širšom materiáli finančných požiadaviek na investičné akcie pre Celoročný finančný rozpočet MČ Rača nasledujúceho roku pre časť MČ Rača – Rendez (Východné) ako PRIORITU č. 1 v poradí dôležitosti Výstavbu parkoviska Paseky pred 162-bytovku, polohovo za garážami bytovky na pozemkoch pasienkov RD Rača. Popis žiadosti obsahuje logické postupnosti, t. j. odkúpenie pozemku pasienkov na plochu parkoviska od RD Rača, nasledujúce výberové konanie stavebnej firmy + združené finančné prostriedky MČ Rača a obyvateľov 162-bytovky atď.

Každý rok MÚ Rača – jeho vedenie skonštatovalo, že sa nachádza vo finančnom nedostatku a z toho dôvodu odsúva uvedený projekt na takzvané priaznivejšie finančné obdobie v blízkej budúcnosti. Zároveň vždy uznalo, že dopravná situácia na príjazdovej ceste, jej nepriepustnosť a veľký nedostatok parkovacích miest pred 162-bytovkou je už za hranicou únosnosti a túto katastrofálnu situáciu bude treba nutne riešiť.

MÚ Rača – jeho vedenie, namiesto aby riešil tento uvedený dopravný problém, šokoval obyvateľov Paseky, keď sa rozhodol podporiť projekt investičného stavebného zámeru NÁJOMNÉHO DOMU 24-bytovky na Pasekách. Obrazne povedané, pán primátor Ftáčnik, do preplneného bazéna, ktorý ma kapacitu 100 kúpajúcich a aj tak pláva v súčasnosti 130 ľudí, tu vedenie MÚ Rača chcelo pustiť do tohto bazéna ďalších 70 kúpajúcich. Že by tam bolo teraz 200 kúpajúcich v bazéne, kde je kapacita 100, veď sa tam hádam pri dobrej vôli trochu potlačia a možno zázrakom aj zmestia. Viac ako zvláštny čierny humor na úkor ľudí bývajúcich Na Pasekách, ktorí to tu majú už dlhoročne v životných podmienkach bývania viac ako ťažké.

Vážený pán primátor,

dovoľte záverečný súhrn faktov nás obyvateľov Na Pasekách s miestnymi poslancami za Rendez (Východné) MČ Rača:

Možnosť bývania v cenovo ako tak dostupných štartovacích bytoch v Nájomnom dome je určite dôležitá, ale ešte DÔLEŽITEJŠIA je KVALITA ŽIVOTA BÝVANIA tu žijúcich obyvateľov, ktorí desaťročie zažívajú stresy z dopravnej nepriepustnosti príjazdovej cesty Na Pasekách, maximálny nedostatok parkovacích miest, hlavná cesta II. triedy na Rendezi od Račianskeho železničného priecestia – Šajby – Starý Rendez Dopravná ulica až po kruhový objazd Vajnory má šírku svojej cesty nedostatočných len 6,6 – 6,8 metra, kde je dopravná preťaženosť, množstvo kolízií pri vzájomnom obchádzaní je už medzi vodičmi povestná, nehovoriac o nadmernom škodlivom náraste hluku, prašnosti, exhalátov, otrasov atď. Rendez nedisponuje základnou školou, školský autobus nevyhovuje časovo mnohým rodičom, autobusy sú preplnené, za obchodnou vybavenosťou musíme do väčších obchodných centier cestovať MHD – Tesco Zlaté piesky, Kaufland Rača. Nedisponujeme priamym spojom MHD do centra mesta ako občania Vajnor a všetky ostatné mestské časti Bratislavy, hoci sme mali kedysi autobusovú linku č. 114 a stále ho žiadame späť (dočasne zrušený pri oprave Vajnorského viaduktu). Je tu aj dôležitý fakt, že potenciálni noví obyvatelia (ako to bolo na sídlisku Šajby) začnú po čase vznášať požiadavky, kritiky ako ste mohli poslanci dovoliť výstavbu, keď ste poznali skutkový stav dopravnej nepriepustnosti na príjazdovej ceste Paseky, keď ste vedeli, že tu je tak zlá situácia v nedostatku parkovacích miest, že tu nie je škola, chýbajú tu obchody, služby, za všetkým treba cestovať, hlavná cesta je v dopravnom kolapse, zeleň ste nechali vyrúbať aj tú existujúcu na malej ploche (nepomer zelenej plochy na Rendezi voči stavebnej ploche je 1:5).

Občania Pasek, ale aj vzácne solidarizujúci obyvatelia na celom území Rendezu (Východného) MČ Rača sa už naučili nezlomne občiansky obhajovať svoje VECI VEREJNÉ – SVOJU KVALITU ŽIVOTA využijúc pri tom všetky zákonom povolené prostriedky (petície, zhromaždenia, masmédiá, právne cesty, internet), kde dávame vždy našim zástupcom vo verejnej správe, že MY SI ICH NIELEN VOLÍME, aby obhajovali naše PRÁVA, ZÁUJMY, KVALITU NAŠICH ŽIVOTOV, ale my si ich za naše DANE aj PLATÍME.

Veríme, pán primátor, že využijete na výstavbu spoločensky potrebných NÁJOMNÝCH BYTOV nie zastabilizované a na Rendezi, ako aj v celej Bratislave početne obyvateľmi preťažené obytné územia a logicky aj viac áut, menej zelene, viac prachu, hluku, exhalátov, ale svojim nadhľadom vyriešite tento problém mimo zastabilizovaného obytného územia, napríklad Žabí Majer, lebo rekonštrukciou funkčne nevyužitých budov ako je objekt bývalého Vojenského Hotela Šajby, ubytovne MÚ Rača-Krasňany, ktoré by po stavebných úpravách rovnako veľmi vhodne splnili svoju funkciu NÁJOMNÝCH DOMOV – BYTOV ako štartovacie byty pre mladé rodiny.

Obyvatelia PASEK si v tomto malom sídlisku zdarma odpracovali mnoho brigádnických hodín pri výsadbe stromov, kríkov, zabudovaní lavičiek, výsadbe kvetov a vypestovali si za tie dlhé roky vzťah, kde si toto miesto s úctou oslovujú ako SVOJ DOMOV. A verte, pán primátor, my za tento náš domov, za jeho kvalitu života bývania našich detí, rodín budeme obrazne povedané občiansky bojovať, aby sme to ako už veľa krát dokázali doviesť aj do úspešného konca.

S úctou za pochopenie ďakujú obyvatelia Na Pasekách
+ poslanci za Rendez (Východné) MČ Rača – Cyril Sekerka, Katarína Dobiášová


Príloha: Petícia

P. S. Proti výstavbe hlasovali a zamietli Projekt výstavby Nájomného domu 24-bytovky Na Pasekách aj poslanci na Pléne MZ Rača 18.3.2014Cyril Sekerka – poslanec za Rendez MČ Rača
Dopravná 27
831 06 Bratislava

Ing. Radko Tiňo, PhDr. – člen petičného výboru
Na Pasekách
831 06 Bratislava0 komentárov:

Zverejnenie komentára