Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

5.5.14
0

ŽIADOSŤ OBYVATEĽOV RENDEZU MČ Rača
ako PRIORITA č. 1
starostovi MČ Rača Mgr. PILINSKÉMU:

URGENTNÉ KOSENIE VŠETKÝCH VEREJNÝCH TRÁVNATÝCH PLÔCH NA CELOM ÚZEMÍ RENDEZU

1) Žiadame urgentne o pravidelné kosenie všetkých trávnatých verejných plôch na celom území Rendezu, t. j. Šajby, Starý Rendez – Dopravná ul., Sklabinská, Paseky (6 - 7 krát ročne počas vegetácie) z dôvodov nielen estetických, ale najmä zdravotných (alergie)

2) Obyvatelia Rendezu si riadne platia svoje dane štátu, Magistrátu hl. m. Bratislavy, MČ Rača a NIE Železnici, Stavoservisu, Policajnej akadémii, s.r.o. Rendez, z ktorých si dostatočne zaplatia za túto verejnú službu, t. j. pravidelné kosenie verejných trávnatých plôch na celom území Rendezu.

3) Platíme si svoje dane rovnako ako obyvatelia Rače, Krasnian a zaslúžime si rovnaký prejav úcty kosením trávnatých plôch, zveľadeným čistým životným prostredím ako rovnocenná časť obyvateľov MČ Rača.

4) Nie sme a nechceme byť košickým Luníkom 9 - plným buriny, vysokej trávy – chceme len to, čo sa tu 20 rokov pravidelne vykonávalo, t. j. MČ Rača –oddelenie údržby zelene pravidelne kosilo 6 - 7 krát ročne celý Rendez.

5) Obyvatelia Rendezu MČ Rača oprávnene očakávajú, že spravovateľ vecí verejných MČ Rača – nami občanmi volený a platený z našich daní , bude urgentne vykonávať v prospech našej kvality života kosenie všetkých verejných trávnatých plôch na Rendezi, čo sa znovu stane pravidelnou realitou.

S úctou za pochopenie ďakujeme.

Vypracovali:

SEKERKA Cyril, DOBIÁŠOVÁ Katarína – poslanci za Rendez (Východné) MČ Rača0 komentárov:

Zverejnenie komentára