Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

POSLANECKÉ AKTIVITY CYRILA SEKERKU V ROKU 2018

Moje zaslané písomné poslanecké požiadavky / aktivity/ za časť Rendez (Východné / MČ Rača, konkrétnym inštitúciám – ktoré ich následne budú pre závažnosť problémov riešiť pracovne počas celého roku 2018


1/ písomné požiadavky Rendezu /Východného/ MČ Rača pre “Celoročný finančný rozpočet” na investičné akcie pre rok 2018

2/ písomnépožiadavkyRendezu /Východného/ MČ Račapre “Celoročnýfinančnýrozpočet” na investičnéakcie v oblastišportu, kultúryprerok 2018

3/ Plánkultúrnychakcii v KS Impulzprerok 2018

4/ RiešenievyužitiaBratislavskejintegrovanejdopravy s jehoprepojením na Rendez /Východné/ MČ Rača v dopravnomgenereli Bratislava – VÚC t.j. Magistrát, ŽSR, VÚC v roku 2018-2019

5/ ZákazprejazduťažkejnákladnejdopravycezceléúzemieRendezu /Východného/ do 10 t – Magistrát  hl. M. Bratislava prerok 2018

6/ žiadosť o dokončeniecestnýchoprávasfaltovéhopovrchuhlavnejcesty II. triedycezceléúzemieRendezut.j. železničnépriecestieRača – Šajby – StarýRendez – Paseky a súbežne v tejtocestnejtraseopravachodníka, jehoasfaltovéhopovrchu – vlastníkMagistráthl.m. Bratislava na rok 2018 /na vedomie MČ Rača/

7/ Žiadosť o orezanietopoľovvedľahlavnejcesty II. triedy v cestnompásmeskladyŠajby – začiatokDorpavnejuliceprerok 2018 v časevegetačnéhokľudu – Magistráthl.m. Bratislava /na vedomie MČ Rača/

8/ Žiadosť na ŽSR o orezanietopoľa – jeho 2 veľkýchkonárov, ktorésiahajú na úroveňhlavnejcesty – jehopolohapribudove ŽSR – Starédepo, súčasnýstavmožnéohrozenieživota a zdraviaobyvateľovRendezu v časevegetačnéhokľudu – výzvacez MÚ Račaodd. životnéhoprostredia

9/ Žiadosť o znovuzavedeniepriamejautobusovejlinky /114/ 56X v traseRendez /vojenskýhotel/- Zlatépiesky – Trnavskémýto a späť - prerok 2018 – Magistrát  hl. M. Bratislava odbordopravy, MHD,navedomie MÚ Rača

10/ Žiadosti na ŽSR abydodržalidlhoročnýsľub a znovupostaviliveľmipotrebnúbudovuželezničnejstanice – BratisalvaVýchod s novýmnástupnýmterminálom v roku 2018-2019 na miestepôvodnej, zbúranejstanice v polohekoľajiska ŽSR oprotiblízkejbudovereštaurácie Rubikon.

11/ V rámciceloročnéhofinančnéhorozpočtuprerok 2018 v oblastišportužiadosť na dokončeniedetskéhoihriska, opravatenisovejsteny, futbalovéihriskominifutbalu, atletickádráha.

12/ žiadosť o opravustrechy na sociálnejbudoveSklabinská – MÚ Račaprerok 2018

13/ Žiadosť na opravunutnýchzávad na budove “Domuslužieb” na Dopravnejul. viďstrecha – zatekanie, pleseň na múroch a stenáchatď. Strediskohospodárenia s majetkom MČ Račaprerok 2018

14/ Žiadosť na opravuprepojovaciehocestnéhochodníka – dlažobnékocky 50x50 zastávkaautobusov 56,52 Šajby do sídliskaŠajby – MÚ Račaprerok 2018

15/ Zváženiemôjhonávrhu na MÚ Račaodd. kultúryvymaľovaťvonkajšiufasádubudovy KS Impulz v roku 2018 / tentorokbolarealizovanámojapísomnáposlaneckážiadosť na vymaľovanievnútornýchpriestorov KS Impulz/. Bola bysúbežnosťakciíprezachovaniekvalitybudovy KS Impulz.

16/ Opravapríjazdovejcesty- asfaltovéhopovrchu v pásmebytoviekDopravná 7-49 a zabudovanievpustípreodvoddažďovýchvôd /ŽSR nesúhlasí s napojením do odpadovéhopotrubia, lebo toto je už na hranicivyťaženosti. Možnosťrealizácieformouzdruženýchfinancií ŽSR + MÚ Rača – na rok 2018Cyril Sekerka – poslanec MČ Rača – Rendez /Východné/

1 komentárov:

  1. Dobry den,
    chcem sa opytat, kde najdem nejake materialy (medialne vystupy, fotodokumentaciu, zapisnice,...), ktore preukazuju Vasu aktivnu ucast na hore vymenovanych aktivitach za rok 2018. Lebo do zoznamu mojich aktivit za rok 2018 si mozem zapisat v podstate cokolvek, kde som sa len mihol.

    OdpovedaťOdstrániť