Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

14.10.12
0
STAV KVALITY ŽIVOTA NA RENDEZI
NÁVRH RIEŠENÍ JEHO PROBLÉMOV 2012 – 2025

RENDEZ (VÝCHODNÉ) MČ BRATISLAVA – RAČA
RENDEZ (VÝCHODNÉ) MČ RAČA – VZNIK 1883
Administratívne priebežne súčasťou Národného výboru Ba III – Junácka ul. Bratislava v rokoch 60-tych až do 90-tych 20. storočia. V roku 1990 súčasťou MČ Rača (administratívne) spolu s Krasňanmi, Račou.
Počet obyvateľov cca 5.200
RENDEZ je neoficiálne IDENTIFIKOVANÝ cez svoje takzvané sídliskové – uličné časti t.j. ŠAJBY, STARÝ RENDEZ – Dopravná ul., SKLABINSKÁ, ŠÚRSKA, PASEKY

REŠTAURÁCIE A SLUŽBY RENDEZU:
RUBIKON – reštaurácia, kaviareň, piváreň
Potraviny SAMOŠKA – Dopravná ulica
KATKA – reštaurácia, kaviareň pizzeria – miestnosť pre spoločenské akcie, Dopravná ulica
ČAJKA – reštaurácia, kaviareň – Sklabinská ulica
VINO VERITAS – vináreň, kaviareň – Dopravná ulica
LAHÔDKY Zuzka Nosáľová – kaviareň, bufet – víno, alkohol, pivo – základný predaj bufetového tovaru – Dopravná ulica
BUFET – Námestíčko Jožka Orného – Dopravná ul.
Novinový stánok – námestíčko Jožka Orného – Dopravná ulica
KAJA – SALÓN KRÁSY – kaderníctvo, kozmetika, manikúra – Pri Šajbách
PAPIERNICTVO – DROGÉRIA – obchod Pri Šajbách
LEKÁREŇ MELISA – Pri Šajbách
VEČIERKA – POTRAVINY – Pri Šajbách
SKLADY – obchod, náradie, technické výrobky - Šajby
DOM SLUŽIEB – Dopravná ulica – Pošta, LEKÁREŇ RENDEZ, TEXTIL, Kozmetika, Poisťovňa, Fotoateliér, AUTOŠKOLA Impulz
KADERNÍCTVO OLMA – Starý Rendez
ČAJKA – reštaurácia, Kaviareň, Sklabinská
OPRAVOVŇA ÁUT – HORNÝ – Šúrska ulica

ŠPORTOVÉ + DETSKÉ IHRISKÁ – RENDEZ

Športový areál obyvateľov Rendezu Sklabinská – 2 ha

Vybavenie športového areálu Sklabinská:

Detský sektor – 4 detské hojdačky, 1 kolotoč, 3 prehupovačky, 2 hojdacie koníky, 1 drevená mašinka, 1 drevená preliezka so šmykľavkou, 1 pieskovisko, 8 lavičiek
1 sociálna budova – 4 miestnosti, 2 WC, 2 umývadlá, 2 miestnosti- šatne pre športové akcie v prevádzke apríl – október 7 dní v týždni 8:00 – 20:00
1 veľké asfaltové ihrisko – futbal, 1 basketbalové ihrisko vybavené 4 košmi, 1 antukové ihrisko t. č. mimo prevádzku, 1 tenisová stena 25 m dlhá, volejbalové ihrisko – 2 tyče, 1 veľký kopec – navozená zemina, leto - cyklošport, atletika, beh, zima – sánkovanie, lyžovanie. Betónový chodník v obvode celého areálu, stromový fond vysadený ako ochranná zelená bariéra v obvode celého areálu

NÁVRH PROJEKTOVÝCH ŠPORTOVÝCH IHRÍSK v areáli Sklabinská
Vybudovanie hokejbalového ihriska s asfaltovým povrchom, drevenými mantinelmi na mieste súčasného nefunkčného antukového ihriska, 1 futbalové ihrisko s umelou trávou, drevenými mantinelmi, ochranným oplotením typu ako ZŠ Tbiliská, 1 korčuliarska dráha na kolieskové korčule s novým asfaltovým povrchom na podklade súčasného betónového chodníka. Kompletná ochrana tenisovej steny, 1 minigolfové ihrisko – 16 dráh v línii záhradiek povrch finančne lacný – prevádzkovo kvalitný.
Detský sektor – doplniť o zabudovanie 4 veľké hojdačky, 2 kolotoče, šplhacia lanová stena, prírodná telocvičňa – 2 hrazdy, 1 drevený veľký domček, 3 stolnotenisové stoly – drevené masívne.
Zabudovať 1 centrálny osvetľovací stožiar pre využívanie areálu deťmi, mládežou, dospelými v zimných mesiacoch (október – Marec), kedy je tma už od 16:15.

MAJETKOVO PRÁVNE VYSPORIADANIE areálu športu Sklabinská – Rendez
Areál športu Rendezu Sklabinská bol dokázateľne dokumentačne vybudovaný v akcii „Z“ v roku 1982 – 1990 vtedajším Národným výborom Bratislava III. – Junácka ul., ktorý celý tento projekt výstavby financoval, organizačne a stavebne zabezpečoval najmä dobrovoľnými brigádami zdarma obyvateľmi Rendezu (bol som od začiatku vzniku projektu aktívne účastný ako brigádnik, neskôr v kombinácii aj ako predseda Občianskeho výboru do roku 1990, po roku 1990 ako miestny poslanec za Rendez (Východné) MČ Rača a cielene som koordinoval a presadzoval finančné prostriedky na vybudovanie celého areálu).
Vybudovanie športového a oddychového areálu pre obyvateľov Rendezu vzniklo ako náhrada za zbúranie vtedajších športových areálov Rendezu – Škvarka, Detské ihrisko Dopravná ul. (jeho veľkej časti), kde sa rozhodlo na úrovni Národného výboru BA III. Junácka ul. – Chudovský, Vajcik, Borko – realizácia p. Matúš, že sa projektovo a finančne v akcii „Z“ vybuduje veľký športovo-oddychový areál Sklabinská. Zúčastnil som sa množstva rokovaní ako predseda Občianskeho výboru Rendez na Národnom výbore III. ako má byť obsahovo vybavený športovými ihriskami celý areál Sklabinská od futbalového ihriska, basketbalového, tenisového, tenisovej steny, sociálneho domu, detský sektor, kopec, betónové dráhy pre atletiku atď. Po roku 1990 plynule majetkovo a prevádzkovo prebral areál do svojho vlastníctva MÚ Rača. MÚ Rača – starosta Pajdlhauser, plne rovnako rešpektoval moje návrhy na investičné výstavby veľkého futbalového asfaltového ihriska, nového asfaltového basketbalového, antuky či opätovnú rekonštrukciu sociálnej budovy (2x), kosili trávnaté plochy 6-7x ročne. Ako doklad týchto skutočností je zmluva medzi MÚ Rača a TJ Real Rendez, kde sme dostali možnosť starať sa o prevádzku, čistotu celého areálu + opravy v detskom sektore, opravy plotov, futbalových bránok, otvorenia a prevádzky Sociálnej budovy a to až do roku 1997. Ministerstvo vnútra (Policajná akadémia) v rokoch 1990 – 97 plne rešpektovala a uznávala vlastníctvo „Športového areálu Sklabinská“ ako majetok MÚ Rača, ktorý logicky prešiel od Národného výboru III. V roku 1990 a až po zistení faktu, že kedysi, keď bolo všetko štátne, bol areál bez overenia právnych skutočností zapísaný v pozemkovej knihe ako majetok Ministerstva vnútra (Policajnej akadémie). Následkom týchto skutočností, keď som bol osobným aktérom od samotného vzniku projektu realizácie výstavby areálu športu Rendezu Sklabinská a podrobne som poznal fakty, prečo prišlo k výstavbe tohto areálu, t. j. zbúranie športových areálov Škvarka, Detské ihrisko Dopravná z dôvodu výstavby 120-bytovky, reštaurácie Rubikon a ktorý bol cielenou náhradou pre nový veľký športovo oddychový areál, kde budú môcť jeho obyvatelia tráviť svoj voľný čas športovými aktivitami či pasívnym oddychom som ako poslanec od roku 1998 vytváral trvalý poslanecký tlak cez MÚ Rača, čoho výsledkom bola skutočnosť, že v roku 2004 za úradovania starostu pána Bielika boli dotiahnuté pracovné rokovania, ktorých som bol tiež osobným účastníkom, z dôvodu znalosti celej problematiky areálu Sklabinská. Bola vtedy vypracovaná zmluva, ktorá formou predaja celého areálu športu za symbolickú vtedajšiu 1 ,- Sk , od Ministerstva vnútra – odbor finančný (Policajná akadémia) malo prísť k majetkovo-právnemu získaniu areálu do trvalého majetku MČ Rača. Minister vnútra v roku 2004 p. Šimko a p. starosta MČ Rača Bielik + zástupkyňa starostu p. Dobrotková + poslanec za Rendez (Východné) MČ Rača Sekerka si slávnostne vtedy podali ruky, že konečne prišlo k spravodlivej náprave, kde reč faktov jasne dokazovala, že areál patril a znovu bude patriť MČ Rača. Nešťastnou zhodou politických okolností prišlo k mimoriadnemu odvolaniu pána ministra vnútra Šimka z jeho funkcie a doteraz neprišlo k tomu, aby sa tento majetkovo-právny predaj teraz za symbolické 1 € realizoval. V roku 2013 osobne oslovím súčasného ministra vnútra p. Róberta Kaliňáka, kde mu z pozície poslanca Rendezu a mandátu od občanov Rendezu predložím osobne pracovný list, ktorý je už vypracovaný a budem ho zásadne žiadať, aby sa stal osobným gestorom, ktorý dotiahne tento právny akt predaja za symbolické 1€ z majetku Ministerstva vnútra do majetku MČ Rača ako úspešnej konečnej spravodlivej realizácie.

DETSKÉ IHRISKO – DOPRAVNÁ
Sociálna budova – 4 miestnosti vybavená WC, umývadlá, šatne pre športové akcie v areáli, 2 pieskoviská, veľké + malé hojdačky, 2 kolotoče, 4 prehupovačky, preliezky. V roku 1992 – 94, kedy pre neoprávnený nárok vlastníctva súčasným vlastníkom p. Vandrášková – Rubikon s.r.o., že pozemok Detského ihriska Dopravná vraj bol súčasťou stavebného dvora pri výstavbe Rubikonu s.r.o. ho chcel získať do svojho osobného vlastníctva. MÚ Rača, ktorý okamžite reagoval so svojim kategorickým nesúhlasom dal tento spor medzi MÚ Rača a Rubikon s.r.o. na súd, ktorý jednoznačne na základe dokázateľných faktov , argumentov neuznal nárok vlastníka Rubikonu p. Vandráškovej a uznal za vlastníka pozemku Detského ihriska Dopravná s jeho funkčným vybavením MČ Rača. Vzniklo mnoho nasledujúcich netransparentných úkonov zo strany Rubikonu, ktorý sa snažil za každú cenu získať tento pozemok a preto je dôležité z hľadiska celej histórie vzniku Detského ihriska Dopravná, jeho prevádzkového využitia a veľmi vhodnej centrálnej polohy v strede starého Rendezu, aby sa vykonali právne úkony, ktoré by trvale vyriešili vlastníctvo Detského ihriska Dopravná do majetku MČ Rača, kde by znovu mohli občania, rodiny s deťmi zmysluplne využívať voľný čas.KULTÚRA

KS IMPULZ po kompletnej stavebnej rekonštrukcii celej budovy, ktorá pozostáva z 1 veľkej spoločenskej miestnosti s krídlovým doplnením tohto priestoru, 3 miestnosti skladové, 1 miestnosť administratívna, WC muži, ženy, 1 kuchynka – plynový sporák, chladnička, kuchynská linka s novo zakúpeným kuchynským inventárom (poháre, taniere, príbory a pod.). Súčasný stav 110 stoličiek + 16 stolov, treba dokúpiť 15 stoličiek a 10 stolov a následne postupne vymeniť všetky staré stoličky a stoly za nové, tieto súčasné boli zakúpené v roku 1986. Výbava stoličiek, stolov, riadov atď. je maximálne nutná pre organizovanie spoločenských a kultúrnych akcií, ako je napríklad každoročný PLES OBYVATEĽOV RENDEZU, toho roku 20. ročník, či iné rodinné oslavy. K dispozícii je samostatná miestnosť Knižnice – čitárne obsahujúca cca 3370 kníh – beletria, historické, cestopisy, detektívky, knihy pre deti, mládež, dospelých. Všetky tieto knihy boli získané na základe výzvy poslanca Sekerku formou dobrovoľného daru od desiatok občanov celého Rendezu. Pred budovou KS Impulz betónové dlažobné pódium pre letné koncerty a vystúpenia, špeciálna betónová jama na drevenú žrď – Stavanie Mája.
Vybavenie KS Impulz:
2 stolnotenisové stoly + 10 rakiet + loptičky, 2 futbalové hracie stoly, stôl na biliard, 10 šachovníc – všetko zapožičané od TJ Real Rendez (MÚ Rača musí postupne tento uvedený inventár zakúpiť) 1 televízor, 1 DVD, 1 hudobná veža, tranzistor - zapožičané TJ Real Rendez, vianočná výzdoba – vianočný stromček.
KULTÚRNE AKCIE:
Ples obyvateľov Rendezu, Maškarný bál – deti, Stavanie mája, Deň matiek, Úcta k starším, Legendy slovenskej hudby a zábavy, MDD, Letné koncerty 2x, Večerné ohníky – leto – deti, mládež, rodiny, Šarkany, Šikovné ruky, Rendez – MÔJ DOMOV – prezentácia obyvateľov Rendezu – maľovanie, fotografia, drevorezbárstvo, drotárstvo, atď., Podajme si ruky na Vianoce – kapustnica, Vianoce – darčeky zo srdca, Karneval deti – mládež, Cestovateľské rozhovory, Dialógy s osobnosťami – herec, lekár, športovec.
KULTÚRNA ČINNOSŤ– KS IMPULZ
Deti - mládež , pondelok – piatok 16:00 – 20:00 k dispozícii majú 2 stolnotenisové stoly, 10 rakiet + loptičky, 2 futbalové hracie stoly, 1 gulečník, 10 šachovníc (zapožičané a priebežne dopĺňané TJ Real Rendez) 1 televízor, DVD, hudobná veža, spoločenské hry, Knižnica – čitáreň 3247 kníh, 2 ihriská pred KS Impulz – asfaltový povrch – oplotenie, Stolnotenisová rekreačná liga, šachové popoludnia 2x ročne

KLUB SENIOROV RENDEZU (p. Pongrácová, Drotovánová)
Každý štvrtok v týždni stretnutie klubistov. Akcie: Úcta k starším, MDŽ, Deň matiek, Seniorsky Mikuláš + Vianoce, Podajme si ruky na Vianoce, prednášky, zájazdy – Slovensko, Knižnica – čitáreň, Legendy Slovenskej hudby a zábavy, klubové krúžky podľa záujmu jej členov atď. Vianoce – Dar srdca

KLUB MATIEK RENDEZU (p. Jenisová + kolektív matiek) v KS Impulz
Pripravované aktivity mladých mamičiek Rendezu, ktoré si chcú vytvoriť KLUB MATIEK Rendezu v priestoroch KS Impulz – čitáreň + druhé menšie krídlo spoločenskej miestnosti pre voľno časové aktivity matiek so svojimi deťmi na Rendezi na plánovanie a realizovanie rôznych rodinných akciíŠPORTOVÉ AKCIE

TJ REAL RENDEZ predseda Cyril Sekerka, Dopravná 27, zástupca Miro Schubert , Dopravná 31
Organizátor TJ Real Rendez – celoročné akcie v projekte dlhoročne realizovanom – Sídliskovým športom, športovými aktivitami pre deti, mládež proti drogám, kriminalite
Športové akcie: 13 minifutbalových turnajov deti, mládež marec – november, December – vianočný turnaj na malé brány, Streetbal, Hokejbal, Tenis Nohejbal, Volejbal
Posilňovňa: TJ Real Rendez, sídlo bytovka Dopravná 27, kompletne vybavená činkami, posilňovacími strojmi, hrazda, lavičky atď. Prevádzka cvičenia – celý týždeň mládež, dospelý 8:00 - 19:00, ženy 19:00 - 21:00
Herňa TJ Real Rendez – vybavenie: 1 stolnotenisový stôl, 1 stolový hrací futbal, 1 stolový biliard, 10 šachovníc, spoločenské hry, šípky + terč, 1 televízor, 1 DVD, 1 playstation, kartové hry, knižnica, časopisy. V prevádzke najmä pri zatvorení KS Impulz, zimné mesiace + športové akcie

KST ŽELEZNIČIAR – predseda Igor Mieč, Dopravná 14
Dlhoročne existujúci Klub turistov organizujúci turistické túry, turisticko-poznávacie zájazdy – zámky, hrady, kaštiele, múzea na Slovensku, v Čechách + zveľaďovanie prírody najmä Karpaty – Rača.

MAC ATLETIC RAČA – predseda Dušan Štancel, Dopravná 21
Organizátor atletických pretekov pre celé Slovensko Atletický klub je zameraný na výchovu a tréning detí, mládeže v atletike najmä v Bratislave – MČ Rača, Rendezu, Krasnian – areál ZŠ Tbiliská, iniciátor Medzinárodného olympijského dňa, atletických súťaží Bratislavy – ZŠ, Silvestrovský beh Rendezom (už 20. ročník) , početné organizovanie súťaží atletických pretekov v rámci celej Bratislavy – Slovenska.


OBČIANSKE ZDRUŽENIE RENDEZ

Občianske združenie RENDEZ je nepolitické združenie ľudí najmä na Rendezi, zamerané na ochranu Kvality života v životnom prostredí, proti výrubom stromov – krovín, na výsadbu stromov, zveľaďovanie životného prostredia, proti výstavbám najmä v zastabilizovanom obytnom území na ochranu čistoty prírody, vzduchu, vody, proti nadmernému hluku, na ochranu a opravy historických pamiatok, historického dedičstva, zachovanie a rozvoj tradícií kultúrneho, spoločenského, športového života v SR.
Predseda Občianskeho združenia RENDEZ:               Cyril Sekerka
Podpredseda Občianskeho združenia RENDEZ:        Miroslav Haladík


NEVYUŽITÝ DOMOVÝ FOND
Budova bývalého vojenského hotela – Šajby 8 poschodí (vlastníctvo nepotvrdené Fond národného majetku – Ministerstvo obrany) Návrh dlhoročne predkladaný MČ Rača – poslancom za Rendez Sekerkom na výzvu inštitúciám – HOSPIC, PENZIÓN, VŠ internát + možnosť 2 poschodí pre využite Základnej školy na Rendezi – žiaci by nemuseli cestovať autobusom do Rače, Krasnian.
Železničiarske KASÁRNE, Dopravná 1 – 2 poschodia – pôvodné železničné školiace stredisko. V rámci projektu dlhoročnej vízie „Národného železničného centra“ na Rendezi v areáli Starého depa Rendez by budova historicky maximálne vhodná mohla slúžiť ako súčasť Železničného múzea – technické vybavenia železníc, železničné historické uniformy atď.
SLOBODÁREŇ ŽSR, Dopravná 5 – 1 poschodová budova po rekonštrukcii celej budovy je k dispozícii zamestnancom ŽSR, ale aj bežných občanov SR

MATERSKÁ ŠKOLA Pri Šajbách – súčasná kapacita 110 detí, návrh poslanca Sekerku, aby sa využilo krídlo budovy – bývalého zdravotného strediska po stavebných úpravách, ktoré by MŠ Pri Šajbách vhodne využila, citeľne tu chýbajú práve priestory pre voľno časové aktivity detí MŠ Šajby ako sú herne, knižnica, bábkové divadlo, kostymérňa, klub šikovných rúk a pod. podľa cieleného výberu pedagogických zamestnancov a vedenia MŠ Pri Šajbách.

BRATISLAVSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA
Návrh písomne predkladaný poslancom p. Sekerkom za Rendez (Východné) MČ Rača priebežne od roku 1994 v rámci Bratislavskej integrovanej dopravy ŽSR + Magistrát hl. m. Bratislavy cez MÚ Rača.
Využitie Železničnej dopravnej cesty na systéme projektu „Bratislavskej integrovanej dopravy“ ŽSR – motorový vlak, Magistrát Bratislavy – Dopravný podnik Bratislava – električky, autobusy, trolejbusy. Návrh dopravnej železničnej cesty z Rendezu do centra mesta Bratislavy VÚC Bratislava:
Rendez – Predmestie – Filiálka a späť
Rendez – Vinohrady – Hlavná stanica – Lamač – Devínska Nová Ves a späť
Rendez – Petržalka a späť
Rendez – Podunajské Biskupice a späť
Tento systém efektívne fungoval v rámci Bratislavy t.j. Rendez – Bratislava v rokoch 40 – 80-tych 20. storočia. Viedeň dlhoročne využíva svoj systém integrovanej mestskej – prímestskej dopravy maximálne efektívne, kde sa dokáže využívať rýchla priepustnosť dopravy a veľké ušetrenie produktívneho času obyvateľov Viedne. Práve tento dôležitý faktor v čase nepriepustnosti v doprave Bratislavy, častých dopravných kolapsov – ranné a popoludňajšie dopravné špičky. Rendez – Rača – Vajnory majú jedinečnú možnosť využiť existenciu vzácnej dopravnej železničnej cesty vo svojich častiach a presadením cez jednotlivé MÚ môžu realizovať urgentné spustenie prevádzky Bratislavskej integrovanej dopravy v čo najskorších termínoch.
MHD Bratislava
Stabilná žiadosť miestnych poslancov na zavedenie prevádzky autobusovej linky č. 56x priamo do centra mesta t.j. Rendez (Vojenské stavby – bývalý hotel Šajby) - Zlaté piesky – Trnavské Mýto (ako linka č. 53) a späť, kde by sa len obnovila bývalá linka č. 114, ktorá bola vraj dočasne zrušená kvôli oprave Vajnorského viaduktu v 90-tych rokoch 20. Stor. Sme jedinou mestskou časťou Bratislavy, ktorá nedisponuje priamym autobusovým spojom do centra mesta bez prestupovania. Zároveň priebežne stále žiadame ako miestny poslanci – písomne, aby stabilná konečná autobusová zastávka linky č. 56 bola pri Obchodnom centre Kaufland v Rači. Obyvatelia Rendezu nedisponujú takou ponukou obchodu a služieb ako je na pri OC Kaufland v Rači, kde je široký záber obchodov a služieb v jednom priestore. Súčasný stav, keď raz je konečná linky č. 56 na Tbiliskej a iba raz za hodinu od OC Kaufland, z dôvodov vraj finančného šetrenia je dokázateľne zanedbateľne efektívne. Linka č. 56 popri hlavne obyvateľoch Rendezu početne využívajú aj obyvatelia Rače.
Zabezpečovanie VEREJNÝCH SLUŽIEB zo strany MÚ Rača obyvateľom jeho časti RENDEZ (Východné)

Prioritná žiadosť číslo 1 poradí jeho dôležitosti jeho sídliskových častí t. j. Šajby, Starý Rendez, Sklabinská, Šúrska, Paseky:
1/ Kosenie verejných trávnatých plôch – zveľaďovanie životného prostredia, výsadba stromov, kríkov, kvetín pre celkovú Kvalitu života obyvateľov Rendezu systémom kosenia 6-7x ročne vo vegetačnom období, priebežné čistenie verejných plôch + výsadba stromového fondu.
2/ VEĽKOPLOŠNÉ KONTAJNERY – pre celý Rendez 2x ročne – JAR - JESEŇ, ako tomu bolo viac ako 20 rokov, kde sa blokuje nárast vzniku „Čiernych divokých skládok“.
Zásadne a trvale vyriešiť problém Rendezu zo strany MÚ Rača, aby nepoužíval praktiky v SPRAVOVANÍ VECÍ VEREJNÝCH argumentáciou typu „NEBUDEME kosiť verejné trávnaté plochy, ktoré nie sú v majetku, či správe MČ Rača, nebudeme orezávať stromy, kríky, čistiť verejné plochy, zveľaďovať ich, ale budeme len písomne vyzývať vlastníkov pozemkov ako sú na Rendezi ŽSR, Policajná akadémia, Stavoservis, Rendez s.r.o., aby zabezpečili realizáciu týchto požadovaných VEREJNÝCH SLUŽIEB. Obyvatelia Rendezu, jeho miestni poslanci zásadne odmietajú takéto alibistické argumentácie MÚ Rača – STAROSTU, lebo v Komunálnych voľbách si priamo volíme NIE ministra dopravy, riaditeľa Stavoservisu, rektora Policajnej akadémie, súkromných vlastníkov firiem, ALE STAROSTU MČ Rača pretože vnímame veci verejnej správy ako veci vlastné, ktoré si sami nielen VOLÍME, ale cez štátne dane si aj sami všetko financujeme. Každý úrad BEZ PRÁVOMOCÍ je pre obyvateľov Rendezu absolútne funkčne NEAKCEPTOVATEĽNÝ . Občan Rendezu si cez spomínané platenie DANÍ zabezpečuje VEREJNÉ SLUŽBY a cez MÚ Rača ako správcu vecí verejných – kosenie trávnatých plôch, tým aj kvalitu života v životnom prostredí, kde patrí aj zveľaďovanie, výsadba stromov, orezávanie, čistota verejných plôch, oprava ciest, chodníkov, zabudovanie cestných spomaľovačov, bezpečnosť, školstvo, kultúra, šport, spoločenský života, služby – obchod, doprava atď. 20 rokov, aj keď s večnými problémami presadiť návrh AKCIÍ cez Celoročný finančný rozpočet MÚ Rača pre celý kalendárny rok pre Rendez, jeho poslancov bol viac ako ťažký a zložitý, ale boli predsa realizované služby kosenia, orezávania stromov, rekonštrukcia KS Impulz, Domu služieb, odkúpenie pozemkov pod MŠ Šajby, čo v súčasnosti MÚ Rača za starostu p. Pilinského 2010 - 2012 absolútne absentuje, nefunguje. Obyvatelia Rendezu, poslanci za Rendez už z uvedených argumentov vykonávajú také účinné aktivity, kde sa zo zákona zabezpečí, aby si MÚ Rača plnil úlohy a funkcie, ktoré mu vyplývajú zo zákona ako správcovi vecí verejných.

BANKOMATY
Dôležitá finančná služba, ktorú dlhodobo ako poslanec za Rendez (Sekerka) žiadam písomnou formou MÚ Rača aby oslovili pracovným rokovaním bankové inštitúcie za účelom zabezpečiť túto bankovú službu na Rendezi, ktorá tu citeľne chýba, čo je v 21. Storočí závažná absencia v ponuke možností môcť využívať výber finančnej hotovosti formou Bankomatu cez banky ktoré ich vlastnia Slovenská sporiteľňa, VÚB, Tatra banka a pod. MÚ Rača som písomne zaslal potrebné základné údaje – počtu obyvateľov Rendezu cca 5200, Internát VŠ Právnickej – Dopravná 50, Policajná akadémia, ŽSR, Podnikateľské firmy na Rendezi. Zároveň som navrhol z hľadiska pohybu, koncentrácie ľudí na Rendezi, kde sú vhodné budovy, ktoré by mohli spĺňať funkciu zabudovania bankomatov: Šajby – budova Vojenskej posádky – ubytovňa, Lekáreň Melisa, Starý Rendez – Potraviny Rendez, Rubikon s.r.o., Vinotéka, budova internátu VŠ Právnickej, Dom služieb, Sklabinská – Policajná akadémia, Čajka – reštaurácia.

REKONŠTRUKCIA HLAVNEJ CESTY II. TRIEDY
od železničného priecestia Rača – Rendez v pásme smerom Šajby, Starý Rendez – Dopravná ulica až po viadukt Vajnory. Hlavná cesta bola naposledy opravovaná v roku 1990 pri príležitosti návštevy pápeža Jána Pavla II. na základe mojich aktivít s Magistrátom hl. m. Bratislavy. Cesta je už dlhodobo plná cestných výtlkov, v jarnom období dopravne na hranici funkčnosti. Urgentne zasielané žiadosti Magistrátu na realizáciu rekonštrukcie tejto cesty.

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA vedľa hlavnej cesty II. triedy v pásme Starý Rendez – Dopravná ulica – železničné priecestie Rendez – Rača , Starý Rendez – smerom do Vajnor po ulicu Na Pasekách. Chodník bol naposledy kompletne rekonštruovaný bývalým NV BA III. Junácka ul. v roku 1981 a súčasne je už na mnohých svojich miestach nefunkčný, plný výtlkov.

DOM SLUŽIEB, Dopravná 55 – stavebné opravy – vymaľovanie fasády budovy, zabudovanie bodových svetiel. Je potrebné preventívne opraviť drobné technické nedostatky vo vnútri budovy a tiež vonkajšej časti, vymaľovať celú fasádu budovy Domu služieb, zabudovať na budove bodové svetlá z dôvodu bezpečnosti občanov Rendezu najmä v zimných mesiacoch kedy je tma už od 16, 15 hod.

ZABUDOVAŤ CESTNÉ SPOMAĽOVAČE v sídlisku ŠAJBY
Sídlisko Šajby v pásme príjazdových ciest v sídlisku je nutné vybaviť ochrannými cestnými spomaľovačmi pre bezpečnosť jej obyvateľov, kde mnohí nezodpovední vodiči osobných áut nedodržujú predpísanú dovolenú rýchlosť a vznikajú tu časté nebezpečné dopravné kolízie aj s dopadmi na ľudské zdravie.

VYBUDOVANIE PARKOVISKA PASEKY – pre osobné autá v priestore za 162-bytovkou , za garážami na okraji pozemku pasienkov, vlastníkom ktorého je PD Rača. MÚ Rača musí v roku 2013 vypracovať návrh projektu predmetného „Parkoviska Paseky“ – súbežne vyvolať pracovné rokovanie s vlastníkom pozemku pasienkov PD Rača na odkúpenie pozemku a následne po realizácii týchto stavebných úkonov vyhlásiť „verejnú súťaž na Výberové konanie“ stavebnej firmy na realizáciu zhotovenia stavebných prác parkoviska Paseky. V súčasnosti je už neúnosná dopravná situácia v preplnenom parkovaní osobných áut obyvateľmi 162-bytovky Na Pasekách, kde najmä v ranných a popoludňajších hodinách vznikajú dopravné NEPRIEPUSTNOSTI na príjazdovej ceste na ulici Na Pasekách, kde navyše v zimných mesiacoch pri množstve snehu dochádza k úplnej dopravnej blokácii priepustnosti áut a pri možnosti vzniku požiaru 162-bytovka by prístup požiarnych áut, techniky, úrazoviek bol absolútne nemožný, čím vzniká priame ohrozenie zdravia a životov obyvateľov 162-bytovky Na Pasekách. Realizáciou tejto stavebnej akcie projektu výstavby PARKOVISKA PASEKY je prvoradé ako PRIORITA Č. 1 v riešení problémov Rendezu (Východného) MČ Rača a znovu ako poslanec za Rendez žiadam pri návrhoch stavebných akcií pre celoročný finančný rozpočet MÚ Rača pre rok 2013 ako Urgentnú realizáciu PRIORÍT č. 1.

ODVODNENIE + REKONŠTRUKCIA asfaltového povrchu PRÍJAZDOVEJ CESTY pred bytovkami na Dopravnej ulici č. 7 - 49.
Príjazdová cesta v čase dažďov, snehu je plná veľkých kaluží znemožňujúcich prechod ľudí k bytovkám. Asfaltový povrch je už v dezolátnom technickom stave plný výtlkových dier, kde záchranná služba, sanitky, osobné autá majú často problém v čase dažďov prejsť cez túto pomaly už nefunkčnú cestu. Osobne som poslanecky presadil financie z MÚ Rača v r. 2003 na odvodnenie, rekonštrukciu tejto príjazdovej cesty Dopravná 7-49 ale ŽSR nepovolili MÚ Rača odvodnenie do zberača kanála. Nutné urgentné riešenie zo strany MÚ Rača finančne + ŽSR.
ŠKOLSTVO
Rendez (Východné) MČ Rača nedisponuje Základnou školou, ktorá bola administratívne zrušená v roku 1994. Žiaci z Rendezu v súčasnosti cestujú autobusovým „Školským spojom“ do Rače – ZŠ Tbiliská + Krasňany. Návrh využiť budovu bývalého Vojenského Hotela Šajby – 2 poschodia pre možnosť využitia ako Základná škola.

PROPAGÁCIA RENDEZU (Východného) formou vydania BULLETINU, kde všetky potrebné písomné podklady mám ako poslanec za Rendez vypracované + fotografie - návrh celého obsahu bulletinu.
Kniha o Rendezi s názvom RENDEZ V HISTÓRII PRÍBEHOV A UDALOSTÍ je už vydaná v roku 2010 (autori Eduard Wenzl, Cyril Sekerka) v počte 467 ks, náklady na vydanie knihy boli pokryté Dobrovoľnými finančnými darmi od obyvateľov Rendezu, Podnikateľmi a pod.
Rendez v informačnom bulletine bude prezentovaný ako vzácna destinácia, ktorá ponúka Historickú prechádzku železnicou od vzniku Rendezu 1883, kde sa koná medzinárodne známy „Celoslovenský zraz železničných historických vozidiel“, ktorý má už 12 viac ako úspešných ročníkov každoročne v júni – 3 dni. Budúca vízia realizácie postupného budovania „Národného železničného centra“ v areáli Starého rušňového depa Rendez + zachovalé historické železničné stavby v pamiatkovo vyhlásenej zóne s kombináciou architektúry obytných budov železničných zamestnancov, ktoré sú jedinečne zachovalé od svojho vzniku v 19. storočí až po rok 1974 sú raritou v celej strednej Európe ako ukážka železničnej architektúry. Rendez disponuje v súčasnosti jedinečnou vzácnou ponukou ŽELEZNIČNÉHO MÚZEA v areáli Starého rušňového depa, kde v rámci strednej Európy disponuje areálom s plne funkčnými historickými budovami (všetky zrekonštruované a udržiavané) postavené v 19. storočí tzv. železničnou Rakúsko-Uhorskou architektúrou. Veľká a Malá Vodná veža, Trubkáreň, Rušňová remíza, Personálna kuchyňa (sídlo MDC ŽSR), Dezinfekčná stanica, Sklady + Vozovka Staré depo, Točňa, Exponát Parnej mašinky – 1896, Funkčné parné mašiny 1893-8, osobné vozne – 1910-20, železničný žeriav, Motorové vozne, diesel-elektrické mašiny, Traťová technika, budovy Trubkárne sú plne funkčne vybavené železničnou technikou + personálna kuchyňa, Vodárenské veže atď.
Železničné múzeum má množstvo akcií celoročne a je k dispozícii skupinám, individuálnym návštevníkom na viac ako príťažlivú prehliadku Železničnou históriou SR od 19. Stor. – 21. Stor. Rendez ako súčasť Bratislavskej časti je uznávaným a veľmi vyhľadávaným historickým miestom, najmä pre ľudí, ktorí obdivujú čaro a kúzlo Parných rušňov či doby keď to voňalo parou, dymom, keď tu vládli Králi Železníc – PARNÉ MAŠINY.

Tento písomný materiál je vypracovaný ako základný podklad pre celkový prehľad STAVU KVALITY ŽIVOTA na Rendezi s návrhmi riešení jeho problémov pre nasledujúce roky 2012 – 2025, kde sú určené hlavné PRIORITY v PORADÍ ICH DÔLEŽITOSTI, ktoré sú vždy zapracované aj v písomnom komplexnom návrhu pre Celoročný finančný rozpočet MÚ Rača na nasledujúci kalendárny rok v konkrétnych stavebných akciách + službách v kultúre, športe, spoločenskom živote, zdravotníctve, sociálnej sfére a pod. Všetky potrebné a žiaduce informácie, údaje o Rendezi – riešení jeho problémov mám k dispozícii (moja vlastná iniciatíva vypracovať ho) v súčasnosti ako poslanec za Rendez (Východné) MČ Rača a tento materiál v októbri 2012 dám k dispozícii na internet na moju webstránku http://cyril-sekerka.racan.sk pre všetkých záujemcov – obyvateľov Rendezu + všetkých záujemcov o túto problematiku.


Vypracoval: Cyril SEKERKA – poslanec za Rendez (Východné) MČ Rača

0 komentárov:

Zverejnenie komentára