Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

GALÉRIA OSOBNOSTÍ RENDEZU

PETRA PRIEVOZNÍKOVÁ – TORKOŠOVÁ
*1983
Rodina: manžel Tomáš Torkoš,
Deti: Patrik, Kristínka, Klára Noemi, Alžbeta
Životné motto: „Vždy s láskou, veď žijeme len dnes“

Petra Torkošová si píše svoj rodný list miesta narodenia Trenčín, ale za svoju kolísku detstva, mladosti,  nezabudnuteľných spomienok považuje Vrbové v ktorom prežila podstatnú časť svojho života s rodičmi a štyrmi  súrodencami. Prajné to sudičky osudu ju štedro pohladili bohmi hudobnej múzy, keď už od svojich desiatich rokov hrávala s patričnou kvalitou na organe a dokázala so svojou typickou odhodlanosťou, tvrdohlavosťou založiť aj detský spevokol , kde sa prejavili všetky jej budúce ťahúňske, organizátorské predpoklady. V roku 2001 začala študovať na Konzervatóriu hru na klavíri v Bratislave a úspešne ho skončila pod vedením pani Edity a Karola TOPERCZEROVCOV,  popritom obdivuhodne zvládla aj druhú strednú školu Obchodnej akadémie. Rok 2007 to bolo prekročenie ctenej to kultúrnej inštitúcie VŠMU v Bratislave, kde študovala zborové dirigovanie v triede pani profesorky Blanky JUHAŇÁKOVEJ, ktorá viedla 15 rokov Filharmonický zbor . V poslednom roku svojho štúdia 2013 bola PETRA oslovená, aby viedla miešaný zbor TECHNIK, kde mu ako jeho dirigentka v krátkom čase vtlačila osobnú pečať hudobnej kvality, ktorú potvrdila hneď aj na medzinárodnej scéne v LUXEMBURGU, kde so zborom uviedla aj 9. symfóniu Beethovena „S ÓDOU NA RADOSŤ“. Úspešná odozva ich hudobnej prezentácie to bolo získanie kvalitného umeleckého kreditu, ktorý bol zároveň pozvánkou pre zbor TECHNIK aby vystupoval na rôznych hudobných projektoch festivalov v tomto žánre doma i v zahraničí Taliansku, Izraeli atď. Zaujímavým podujatím bolo aj účinkovanie na Festivale SÚČASNEJ HUDBY –ORFEUS /2013/ kde pod jej dirigentskou taktovkou boli uvedené premiéry SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV, ktorých skladby boli inovatívne zvukom a prácou v priestore a potlesku veľkého uznania sa jej dostalo aj za spoluprácu so speváckym zborom „CANTUS“ s orchestrom  CUROE BAROCO kde dirigovala dielo PERGOLESIHO STABAT MATER v úprave PAISSIELIHO. Zaslúžene oceňujúco rezonuje aj jej spolupráca ako zbormajsterky pri uvedení opery G. MENOTTI „AMELIAIS“  GOING TO THE BALL a ďalšie iné. Pozoruhodným a mimoriadnym projektom Petry TORKOŠOVEJ je spolupráca so skladateľmisúčasnej hudby Mariánom ZAVARSKÝM a Miroslavom TÓTHOM, s využitím čisto slovenskej a výlučne na mládež generácie autorov a interpretov zameranej  dramaturgie, kde jadrom ich dobrého nápadu bol úspech návrhu vystúpení a premierovaním diel týchto mladých autorov v rámci festivalu „ORFEUS“. Hodnotiaci umelci skonštatovali, že na uvedenom koncerte PETRA  zažiarila naplno svojim strhujúcim elánom a suverenitou, s ktorou sa zmocnila neľahkých partitúr mladých študentov – autorov HTF VŠMU, skladby pre delený zbor „QUAOAR“ na exotický indiánsky text „OTČENÁŠA“. Pán profesor Juraj HATRIK z HTF VŠMU vyjadril nádej, že mladá umelkyňa Petra Torkošová aj so svojimi spolupracovníkmi a mladými tvorcami dávajú reálnu perspektívu, že iskra skutočného umenia na Slovensku medzi mladými rozhodne nezhasne, ale bude žiť ďalej .

PETRA prišla aj s manželom Tomášom bývať na Rendez v roku 2006 a dnes ich rodinka je požehnaná štyrmi krásnymi deťmi, kde už prví traja potomkovia objavujú čaro hudby učením a cvičením hrania na klavír, husle a flautu. Na otázku, kto ju priviedol k hudbe a kto ju najviac podporuje v týchto aktivitách s úsmevom zanietene odvetila. Mám fantastických rodičov, ktorí ma vo všetkom podporili, dodávali mi istotu, dôveru v seba aby som si zdravo verila vo svojom hudobnom úsilí, mám skvelého obetavého manžela, bez ktorého by som absolútne nezvládla zladiť starostlivosť a výchovu detí a zároveň sa venovať s plným nasadením svojim hudobným aktivitám, je mi vždy spoľahlivou ľudskou, partnerskou oporou v časoch kedy sa v živote nedarí, dodáva mi potrebnú energiu aby sme sa napokon celá rodina mohli tešiť keď sa mi úspešne podarí  zrealizovať náročné hudobné projekty. Veľkou vzpruhou sú pre mňa aj moji súrodenci s ktorými som v pravidelnom kontakte kde svojou prajnosťou ma vždy povzbudzujú aby som prekonala všetky možné prekážky a nesmiem zabudnúť na osobnosť pani EDITY TOPERCZEROVEJ moju učiteľku klavíra na Konzervatóriu v Bratislave, ktorá včas rozpoznala moje danosti a presvedčila ma, aby som si zvolila  svoje životné hudobné pôsobenie ako ZBORMAJSTERKA – DIRIGENTKA.  A Rendez, usmieva sa spokojne, ten sa stal ďalším našim obľúbeným domovom, kde hneď od začiatku som cítila, že tu medzi ľuďmi vládnu väčšinou dobré medziľudské vzťahy, čo je dnes ojedinelé a skôr vzácnosťou. Založili sme si tu, mladé rodiny s deťmi  „Rendezsky klub matiek“, ale my to z humorom voláme RENDEZ BANDA, kde vďaka veľkému športovému areálu obyvateľov Rendezu  Sklabinská a priestorov v KS Impulz sa stále organizuje mnoho akcií pre deti a rodičov, vieme sa spolu nielen stretávať  aby sme sa navzájom porozprávali, ale je tu vytvorená vnútorná istota medzi nami, že si pomáhame najmä vtedy, keď to ten druhý najviac potrebuje.
 Že nejde len o vzletné slová je tu reálny príklad pomoci s akciou keď MATTHIASKO MOLNÁR, sympatický to chlapec, ktorý poctivo spolu s mamou Erikou a starými rodičmi zápasí so svojimi pohybovými problémami a jeho pohyb je  plne závislý od vozíčka, kde už nutne potreboval aby sa mu zadovážil, kúpil nový špeciálne vybavený vozík pre lepšie možnosti pohybu, ale jeho cena ďaleko presahovala finančné možnosti dnešnej bežnej rodiny  PETRA  zorganizovala ADVENTNÝ KONCERT v klasickom kostole U kapucínov a diali sa tam veci nevídané, keď výsledný dobrovoľný výťažok na Matthiaskov špeciálny vozík činil neuveriteľných 1600 eur. To posvätné ticho, nádherná sakrálna hudba, lahodný súzvuk hlasov zboru cítim dodnes, kedy sa z tohto hudobného zážitku a zmyslu celej akcie otvorili veľkodušne aj srdcia účastníkov tejto pamätnej akcie.
Pomáhame každý rok takýmito cielenými benefičnými koncertmi so zborom TECHNIK, hovorí PETRA všade tam, kde to najviac potrebujú – onkológia, sociálne slabé rodiny, tento rok chceme pomôcť ľuďom v núdzi bezdomovcom.

Manželia PETRA a TOMÁŠ TORKOŠOVCI sú u mňa tí povestní SLNEČNÍ ĽUDIA, ktorý ma svojim životom, konkrétnymi skutkami presvedčili, že aj dnešní mladí ľudia majú ľudskosť a dobrotu vo svojich srdciach, kde osudy a kvalita života iných ľudí im nikdy nebudú ľahostajné. Ako hovorí PETRA vo svojom vnútornom vyznaní „VŽDY S LÁSKOU, VEĎ ŽIJEME LEN DNES“.


                                                                                              Cyril Sekerka0 komentárov:

Zverejnenie komentára