Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

RENDEZ /VÝCHODNÉ/ MČ RAČA
CELKOVÝ SÚČASNÝ STAV 2017-2018
OBCHOD  SLUŽBY – KULTÚRA – ŠPORT – DOPRAVA

RENDEZ /Východné/ MČ Rača cca 5087 obyvateľov
Má 6 častí: Sklabinská – Starý Rendez – Sklabinská – Východná ulica – Šúrska ulica – Na Pasekách

Veľkosť územia obytnej zóny vzdušnou čiarou:
 dĺžka územia od Šájb po Paseky cca 3 km
šírka územia od ŽSR, bytoviek po bytovky na Sklabinskej cca 800 m
Základným  predpokladom pri HODNOTENÍ – POSUDZOVANÍ celkovej problematiky Rendezu /Východného/ MČ Rača je predovšetkým rešpektovanie dôležitých skutočností, že veľkosť územia časti Rendez, jeho obytnej produktívnej zóny vzdušnou čiarou je v  dĺžka územia od Šájb/sídliska/ po Paseky cca 3 km a v šírke územia od ŽSR, bytoviek po bytovky na Sklabinskej cca 800 m. Ďalším dôležitým faktom je nevýhodnosť polohy Rendezu ako okrajovej časti Bratislavy, navyše väčšina územia je dopravne blokovaná železničným koľajiskom. Ďalšou dôležitou skutočnosťou je, že MČ Rača nevlastní v časti Rendez žiadne pozemky /vlastníkmi sú ŽSR, Ministerstvo vnútra + súkromní vlastníci pozemkov.
RENDEZ – OBCHOD – SLUŽBY
RUBIKON – reštaurácia, piváreň
SAMOŠKA –potraviny
Bankomat Poštovej banky
Dom služieb: Lekáreň RENDEZ, Kozmetika ALCINA, Pošta, sklad – predaj elektrotechniky
ČAJKA – reštaurácia
KATKA – reštaurácia, pizzéria
VÍNO VERITAS – vináreň, kaviareň
Lahôdky PUB – Zuzka Nosáľová
SALÓN KRÁSY KAJA –  kaderníctvo, kozmetika,  manikúra
Lekáreň MELISA
VEČIERKA – potraviny
BUFET námestíčko Jožka Orného
Novinový stánok
TWD  – sklad a predaj náradiaŠajby
INTERNÁT – UBYTOVŇA Vysokej školy právnickej
Vojenská posádka – ubytovňa Šajby
Policajná akadémia – internát, v lete možnosť ubytovania
ŽSR –Východná stanica Bratislava – spádovisko vozňov
ŽSR – opravovne mašín, nákladných vozňov
ŽSR – pamiatková zóna – areál Starého depa Rendez
ŽSR –Múzeum, MDC – každoročne „Celoslovenský zraz železničných historických vozidiel“  -
19. ročník /11 štátov, turisti/
Policajná akadémia Sklabinská – Vysoká škola ministerstva vnútra + Expertízny ústav
Obchod – služby v blízkom okolí Rača, Vajnory, Zlaté piesky, Krasňany:
Obchodné centrum Vajnoria, PALACE shopping park, Hypermarket TESCO Zlaté piesky – najväčšie obchodné centrum na Slovensku, ASKO, Möbelix, Kaufland OC v Rači + sieť obchodných prevádzok, BILLA potraviny,  Samoška, Bankomaty, Pošta, Reštaurácie , Kaviarne, Lekárne, Poliklinika Tbiliská, stacionár pre seniorov, Hotel Barónka, LIDL, Obchodné prevádzky v Krasňanoch
Dopravná a časová dostupnosť k obchodom a službám Rača- Vajnory- Zlaté piesky- Krasňany
Autobusové dopravné spojenie MHD
Rendez – Rača linky č. 52,56 čas cca 10-15minút
Rendez – Vajnory linky č. 54056 čas 5 minút
Rendez – Zlaté piesky linka č. 56 čas 10-15 minút
Rendez – Krasňany linky č. 52,56 + električky č. 3,5 – čas 15 minút
KULTÚRA na Rendezi
Kultúrne stredisko IMPULZ zriaďovateľ MÚ Rača: celoročná prevádzka kultúrnych a športových akcií, Klub dôchodcov Rendezu, Klub mladých Rendezu + detí, cvičenie žien, nedeľa : svätá omša, atď.
Múzeum ŽSR – Staré depo Rendez otvorené celoročne podľa dohody + každoročná akcia „Celoslovenský zraz železničných historických vozidiel „ – 19. Ročník.
ŠPORT na Rendezi
Areál športu obyvateľov Rendezu  Sklabinská 2 Ha:
Sociálny dom – WC, voda. Areál je vybavený detským sektorom, hracími plochami, umelým kopcom pre športy v lete i zime
Detské ihrisko Paseky – kompletne zrekonštruované novými hracími zostavami pre deti, mládež, zriaďovateľ   MÚ Rača

ŠKOLSTVO
Materská škola Šajby – kompletná stavebná rekonštrukcia a nadstavba podlažia 2017.

KULTÚRA A ŠPORT V  RAČI
Nemecký kultúrny dom : kultúrne spoločenské akcie
Kultúrne stredisko Žarnovická/MÚ Rača/
Areál športu FK Rača – futbal deti, mládež, dospelí
Mostex Rača – stolný tenis
Realizácia športových objektov hokejová hala + ďalšie hracie plochy
Krasňany ŠK – futbal deti, mládež, dospelí
KARPATY RAČA – KRASŇANY – turistické aktivity

DOPRAVNÉ SPOJE MHD Rendez
Rendez – Rača linka č. 52,56
Rendez – Vajnory  železničná stanica linka č . 54
Rendez – Zlaté piesky linka č. 56
Poslanecky dlhoročne presadzujem  písomne aj osobne  rokovania s DP Bratislava + Magistrát hl.m. Bratislava odbor dopravy obnoviť autobusovú linku priamo do centra mesta /v minulosti č. 114/ ako linku 56xs trasou : Šajby/ v súčasnosti konečná linky č. 54/ - Zlaté piesky – Trnavské mýto a späť / všetky písomné poslanecké žiadosti dlhoročne aj s odpoveďami stále archivujem/.
Poslanecky dlhoročne presadzujem  písomne aj osobne byť súčasťou Bratislavskej integrovanej dopravy do centra mesta Bratislavy – Hlavná stanica – Devínska Nová Ves – Petržalka – Podunajské Biskupice

DOPRAVNÁ SITUÁCIA NA RENDEZI
Zásadný problém cestnej dopravy na Rendezi sú maximálne nedostatočné šírkové parametre hlavnej cesty II. Triedy v priemere minimálna šírka 6,6 m a maximálna šírka 6,8 m. Cez celé územie Rendezu od železničného priecestia Rača Rendez– Šajby – Starý Rendez – Paseky – kruhový objazd Vajnory. V prípade dopravnej nehody, pádu stromu na cestu atď. z praktických skúseností prichádza  k úplnému  paralizovaniu dopravnej priepustnosti 2-4 hodiny. Neexistuje druhá možnosť využitia náhradnej obchádzkovej cesty z Rače do Vajnor a opačne. Od roku 2007 poslanecky žiadam a upozorňujem Magistrát hl. m. Bratislavy odbor dopravného hospodárstva aby prioritne riešili tento závažný dopravný problém  + dopady na kvalitu života ľudí v časti Rendez /Východné/ MČ Rača  t.j. prekračovanie parametrov koncentrácie prašnosti, exhalátov z áut, hluku, otrasov na bytový fond, ohrozenie bezpečnosti chodcov z veľkej frekvencie áut najmä počas ranných a poobedňajších špičiek, ktoré sa z dôvodu novej výstavby sídlisk v Rači, Krasňanoch čoraz viac predlžujú.
BRATISLAVSKÁ  INTEGROVANÁ DOPRAVA ŽSR + MHD  Z RENDEZU /Východného/ MČ Rača od Vajnor do centra mesta
Poslanecky písomne a osobnými rokovaniami so zástupcami ŽSR, Magistrátu hl. mesta Bratislava, VÚC Bratislava aktívne dlhoročne žiadam aby sa využila funkčná existujúca železničná doprava do centra mesta a celého VÚC Bratislava ako to bolo dokázateľne využívané v 50-60-70-80-tych rokoch 20. stor. t.j.
Rendez – Predmestie – Filiálka
Rendez – Vinohrady – Hlavná stanica – Lamač – Devínska Nová Ves a späť
Rendez – Petržalka  späť
Rendez – Vrakuňa – Podunajské Biskupice a späť
A tiež stavebné vybudovanie novej budovy železničnej stanice na pôvodnom mieste starej zbúranej, kde zo strany ŽSR bol v roku 1995 bol daný záväzný prísľub poslancom Rendezu /Východného/, obyvateľom Rendezu, že sa postaví nová budova stanice plus nástupné terminály. Túto záväzne sľúbenú požiadavku požadujem a budem požadovať aj ako obyvateľ Rendezu, ktorý sa tu narodil, býva tu 62 rokov a v detstve, mladosti bežne cestoval motorákom 131, L68 do centra mesta Bratislavy až po okolie blízke Bratislave.
ZÁVEROM
Rendez /Východné/ MČ Rača treba hodnotiť vždy ako súčasť Bratislavy, ktorá ako hlavné mesto Slovenska ponúka veľké  množstvo obchodov, služieb, spoločenského života, kultúry, športu a neporovnávať s neporovnateľným t.j. možnosti obchodu, služieb, dopravy s Petržalkou, Novým mestom, Ružinovom, starým mestom atď.
Rendez ako je uvedené má veľkosť územia obytnej zóny vzdušnou čiarou v dĺžke cca 3 km a v šírke cca 800 m, kde podnikatelia, obchodné reťazce služby nebudú realizovať svoje komerčné aktivity do tohto malého finančne nerentabilného prostredia, ale pôjdú  do Rače, kde je aktívne obytné územie niekoľkonásobne väčšie . Bolo uvedené aké možnosti má obyvateľ Rendezu dostať sa aj MHD za 5-12-15 minút k obchodným centrám , službám, kultúre, športu v okolí. Rendez je maximálne stavebne kapacitne preťažený t.j. zastavaná plocha je negatívne väčšia oproti zelenej ploche 1:6 t.j. tráva, stromy, kríky , s hlavnou cestou II. triedy, ktorá má pôvodné rozmery starej poľnej cesty t.j. šírka 6,6-6,8 m a každý ďalší nárast automobilovej dopravy je už dlhoročne za hranicou dopravnej, bezpečnej  priepustnosti.

Materiál vypracoval: CYRIL SEKERKA poslanec za Rendez /Východné/ MČ Rača0 komentárov:

Zverejnenie komentára