Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Priatelia, dovoľte, aby som začal faktami. V polovici apríla 2018 som zaslal prvú poslaneckú žiadosť na MÚ Rača, oddelenie životného prostredia, aby vyzvali ŽSR z dôvodu skoršieho rastu vegetácie, aby začali kosiť trávnaté plochy v ich vlastníctve v Starom Rendezi, t.j. Dopravná 1-49, 21-35, 2-10, 12-20. ŽSR nekonali a nasledovali moje písomné poslanecké urgencie - druhá 11.5., tretia 29.5.2018.
Telefonickou urgenciou na ŽSR sme sa dozvedeli neuveriteľnú skutočnosť, že len nedávno prebehlo výberové konanie na dodávateľa tejto služby pre ŽSR a len 12.-13.6. 2018 bola zmluva s dodávateľom podpísaná a až nasledujúci deň  po zverejnení v Centrálnom  registri zmlúv je zmluva účinná  a realizáciu kosenia trávnatých plôch  predpokladajú v 25. resp. 26. týždni / /18.-30.6.2018/. (Priateľ Miki Čiba mi priateľsky pokosil trávu pred našou bytovkou /Dopravná 25-27-29/ bez nároku na odmenu. Taktiež pokosil pred ich bytovkou.)
Moje písomné poslanecké žiadosti argumentovali nielen dôvody zveľadeného životného prostredia, ale najmä zdravotné - trávnaté buriny, agresívne alergény a zároveň aj dôvody dopravnej bezpečnosti, kde vysoký trávnatý porast cca 1 meter a viac bráni vodičom a chodcom vo výhľade pri výjazde na hlavnú cestu.
Zo strany ŽSR je to maximálny prejav neúcty voči obyvateľom Rendezu /Východného/ MČ Rača napriek trom písomným výzvam zo strany poslanca MČ Rača a hrubé porušenie neplnenia si svojich zákonných povinností pri ochrane a zveľaďovaní im štátom zvereného majetku. Bodka na záver, keď 16.-17.6.2018 sa na Rendezi koná „20. ročník Celoslovenského zrazu železničných historických vozidiel“, čo som v texte mojej písomnej žiadosti, aby začali konečne kosiť, výrazne zdôrazňoval, že je to reprezentácia nielen Rendezu /Východného/ MČ Rača, ale najmä Železníc SR. Reakcia - čo tam po ľuďoch, čo tam po reprezentácii Rendezu MČ Rača. Je to smutná vizitka súčasného vedenia ŽSR - Strediska hospodárenia s majetkom.

                                                                                    Cyril Sekerka
                                                                 Poslanec MČ Rendez /Východné/ MČ Rača


0 komentárov:

Zverejnenie komentára