Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránkyZaevidované pod č. 933/2018

Dobrý deň,

Termín, v ktorom bude poskytovateľ služby „Kosenie tráv a ruderálneho porastu“ schopný zrealizovať kosenie v lokalite Dopravná ulica, je 31. týždeň 2018. Ako Vašej pozornosti určite neušlo, stanovenie akéhokoľvek termínu nie je záväzné z toho dôvodu, že poskytovateľ má uzatvorených viacero obdobných zmlúv, ktoré nedokáže plnohodnotne personálne zabezpečiť a priority svojich zmluvných povinností určuje podľa akútnosti jednotlivých zmluvných predmetov.
ŽSR, ako správca predmetných pozemkov, sa svojich povinností pri správe majetku nezbavuje, a za neplnenie povinností správcu v požadovanom rozsahu a kvalite sa ospravedlňujeme.
                                                                                                                                        
S pozdravom

Ing. Marián Ondračka

ŽSR – Správa majetku ŽSR
Oblasná správa majetku Trnava
Bratislavská 6/E, 917 02  Trnava


From: Sekerková, Iveta [mailto:Iveta.Sekerkova@omv.com]
Sent: Thursday, July 26, 2018 6:50 AM
To: Ondračka Marián
Cc: Hrašna Stanislav; ___ŽSR SM Bratislava sekretariát; __OSM Trnava; Kožányiová Alexandra; Wolzbergerová Elena; __OSM Trnava, Sekcia správy; Kučerák Michal; Szabo Ján; katarina.gulyasova@raca.sk
Subject: RE: 933/2018FW: Sťažnosť 105/5/2018Dobry den

Obyvatelia Rendezu /Východného / MČ  Rača maximálne uvítali začiatok kosenia trávnatých plôch vo vlastníctve ŽSR t.j. Dopravná ulica č. 1-49, 21-35, 2-10, 12-20  v utorok dňa 24.7.2018, kedy ale vami vybrata firma pokosila iba trávnate plochy pozdlž hlavnej cesty a logicky sme sa nazdávali že v stredu 25.7. bude pokračovať v kosení ostatných vašich pozemkov vo vnutornej časti medzi uvedenými bytovkami, k čomu však zarážajúco neprišlo. Pre vysvetlenie obyvateľom Rendezu /Východného/ je urgentne potrebné zaslať nám informáciu z akých prevádzkových dôvodov vami vybratá firma prestala kosiť a hlavne kedy bude pokračovať  kosenie týchto nepokosených častí trávnatých pozemkov vo vašom vlastníctve.
Prosím o urýchlenú informáciu.

Dakujem.
S pozdravom

Cyril Sekerka – poslanec MČ Rača Rendez /Východné/
Vážení zodpovední pracovníci SHM – ŽSR

Končí sa 29. Kalendárny týždeň a na Dopravnej ulici doteraz nebolo realizované kosenie vašich pozemkov. Podotýkam že ani raz, hoci sa v kalendári píše datum 20.7.2018 !!! Je to historicky prvý rok čo si ŽSR neplnia túto základnu  povinnosť starať sa o svoje  trávnaté pozemky a vyzerá to na našom sídlisku skutočne hrozne. Ak sa v pondelok 23.7.2018 nezačne u nás kosiť nafotím celé sídlisko a obrátim sa so svojou požiadavkou a sťažnosťou priamo na vášho pána riaditeľa aby zabezpečil nápravu tohto stavu.

S pozdravom


Cyril Sekerka – poslanec MČ Rača Rendez /Východné/

Odoslane mailom 20.7.2018 9,33 Dobrý deň

dovoľte aby som v mene obyvateľov Rendezu /Východného/ MČ Rača požiadal urgentne o informáciu kedy začnete /kedže termín 25. resp. 26. týždeň ste nedodržali!!!/  kosiť trávnaté plochy, ktoré sú vo vašom vlastníctve t.j. Dopravná 1-49, 21-35, 2-10, 12-20.

Zdôrazňujem že vegetačne sa píše už datum 29. Júna 2018 /tento rok ešte nebolo pokosené!!/ a že tu nejde už len o zveľaďovací faktor kosenia trávnatých plôch, ale najmä o zdravotný faktor – alergénov z trávy a burin, ktoré výrazne zdravotne znevýhodňujú kvalitu života alergikov /deti, starší ľudia a pod./. Upozorňujem, že je to mimoriadny stav v histórii Rendezu /Východného/ MČ Rača, kedy si ŽSR neplnia svoje povinnosti, ktoré vám vyplývajú zo zákona ako vlastníkovi pozemkov.
V mene obyvateľov Rendezu /Východného / MČ Rača verím že URGENTNE vyriešite tento aktuálny problem najneskôr budúci týždeň /27. Týždeň/


S pozdravom

Cyril Sekerka – poslanec MČ Rača Rendez /Východné/


 odoslané mailom 29.6.2018 7,50

dnešná odpoveď zo strany ŽSR


Dobrý deň,

Dňa 29.6.2018 bola zástupcami Poskytovateľa a Objednávateľa vykonaná obhliadka predmetu služby v zmysle rámcovej zmluvy o poskytnutí služby na kosenie tráv a ruderálneho porastu. Keďže Poskytovateľ má na obdobnú službu uzatvorené zmluvy aj s inými objednávateľmi, po vykonaní obhliadky a zosúladení harmonogramu sa zaviazal, službu (kosenie) zrealizovať v 27. a 28. týždni.

S pozdravom

Ing. Marián Ondračka

ŽSR – Správa majetku ŽSR
Oblasná správa majetku Trnava
Bratislavská 6/E, 917 02  TrnavaFrom: Ondračka Marián [mailto:Ondracka.Marian@zsr.sk]
Sent: 13. júna 2018 9:55
To: Sekerková, Iveta <Iveta.Sekerkova@omv.com>

Subject: RE: 933/2018FW: Sťažnosť 105/5/2018

Dobrý deň,

Podľa aktuálnych informácií je zmluva v týchto dňoch (12. a 13.6.2018) predložená na podpis dodávateľom. Po podpise dodávateľmi a následne objednávateľom (ŽSR), bude zverejnená a účinnosť nadobudne jeden deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. Samotnú realizáciu kosenia predpokladáme v 25. resp. 26. týždni.

S pozdravom

Ing. Marián Ondračka

ŽSR – Správa majetku ŽSR
Oblasná správa majetku Trnava
Bratislavská 6/E, 917 02  Trnava


0 komentárov:

Zverejnenie komentára