Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

5.3.15
0
Pozvánka to viac ako lákavá a príťažlivá pre deti do areálu športu Rendez – Sklabinská, kde sa systémovo doplnil už existujúci detský sektor, zabudovali sa tu nové, typovo vhodné detské zostavy, ktoré zaručujú, že decká sa nielen vyšantia, ale zároveň si aj preveria svoju športovú a telesnú výkonnosť. Viem, priatelia, že moje poslanecké presadenie realizácie tejto investičnej akcie sa časovo natiahlo, ale najskôr som chcel uskutočniť kompletnú rekonštrukciu detského ihriska Paseky na Rendezi a potom už nasledovalo celkové dokončenie detského sektora v areáli športu Rendezu na Sklabinskej. Aké ďalšie detské prekvapivé pozvánky to teda lákajú do ich sveta hier, fantázie, pohybu si vám dovoľujem predstaviť nasledovne: Veľká hracia zostava s 2 šmykľavkami a jednou veľkou „tubusovou“ šmykľavkou v štýle tobogan, Lanová pyramída na lezenie do výšky 3 m , Hojdačka „hniezdo“, Trojhrazda, 2 ks exteriérový fitnes stroj. Pod hracie zostavy bola vytvorená ucelená dopadová plocha vystlaná geotextíliou a navozením riečneho štrku o rozlohe cca 135 m2. Celá obstarávacia suma kompletnej realizácie MÚ Rača bola 19.800,- €. Pri výbere detských zostáv sa spolupracovalo s rodičmi, ktorí poznajú, aké druhy detských zostáv sú najviac žiadané súčasnou detskou generáciou, ale rozhodujúcu úlohu hralo aj konečné zladenie rôznorodosti v pohybovej náročnosti od tých najmenších detí až po vek starších školákov aby celý detský sektor tvoril celistvý veľkodušný priestor pre ich pestré možnosti nerušene sa venovať svojim hrám s kombináciou športovej náročnosti.

Klobúk dolu opäť dávam pracovníčke oddelenia životného prostredia MÚ Rača pani Ing. Eve Lalinskej, ktorá dokáže detailne a profesionálne doťahovať realizácie takýchto podobných akcií, a preto aj úspešne, koordinovane prebiehajú kompletné rekonštrukcie detských ihrísk aj v Rači a Krasňanoch, aby deti s rodičmi mohli zmysluplne a vhodne využívať svoj voľný čas v plne funkčných areáloch detských ihrísk.

Vážení rodičia, deťúrence aj mládež ako vždy vás prosím o vašu toleranciu a ohľaduplnosť, aby sme si toto vzletne nazvané „malé detské kráľovstvo hier“ spoločne ochraňovali, ako to doposiaľ bolo vždy na Rendezi tradičným zvykom, aby sa z neho mohli tešiť aj ďalšie generácie detí na Rendezi.

S úctou a vďakou
Sekerka Cyril
0 komentárov:

Zverejnenie komentára