Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

18.3.15
0
Domovské priestory v KS Impulz zdravo praskali vo svojich priestorových švíkoch, veď akcia MDŽ na Rendezi, to je sviatok hodný vzdania úcty našim ženám, najmä keď hlavnými gratulantmi tu boli naše deti z MŠ Šajby, ktoré kyticou spevu a tanca vytvorili skvelú náladu a pohodovú atmosféru, za čo zožali veľký a zaslúžený potlesk. Klobúk dole, celý pedagogický kolektív aj s pani riaditeľkou Zuzkou Burgerovou z MŠ Šajby, je vidieť, že latka kvality a náročnosti vo vašej práci je nastavená stále obdivuhodne vysoko. Sviatok MDŽ v KS Impulz gradoval aj po nádhernom vystúpení detí v susedskej, rodinnej atmosfére, kde nechýbal od organizátorov akcie ani pochúťkový zákusok, osviežujúca minerálka a symbol vďaky ženám - voňajúci kvet.

MÚ Rača prostredníctvom kultúry v úzkej spolupráci s poslancami za kultúrnu komisiu MČ Rača celoročne naplánujú a potom aj organizačne realizujú kultúrne, spoločenské akcie najmä v KS Impulz. Aj teraz sa potvrdilo, že ak profesionálne, ľudsky dobre funguje spolupráca medzi oddelením kultúry – Dankou Kramplovou a vedúcou KS Impulz Henrietou Záleskou, výsledkom býva špičková úroveň akcie, ktorá dokáže potešiť množstvo ľudí, vytvoriť im zážitok, na ktorý budú vždy radi spomínať.

Na ďalšie pekné akcie v KS Impulz sa tešiaci

Cyril Sekerka


0 komentárov:

Zverejnenie komentára