Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

RENDEZÁCI – VEĽKÉ ĎAKUJEM

Vážení Rendezáci, dovoľte mi, ako už bývalému poslancovi za Rendez /Východné/ MČ Rača počas volebných období 1994 2018 t.j. 5x za sebou /20 rokov/ sa vám úprimne poďakovať za vašu veľkú dôveru, ktorú ste mi prejavili početnými voličskými hlasmi a ja som sa za to snažil vás nesklamať a preukázať to v reálnych skutkoch a činoch.

V rámci svojich zdravotných možností sa budem aj naďalej snažiť ako obyvateľ Rendezu /Východného / MČ Rača cez nepolitické „Občianske združenie Rendez“ (oficiálne riadne zaregistrované na Ministerstve vnútra) aj s mnohými ďalšími obyvateľmi Rendezu aby sme nedovolili stavebným lobistom – developerom premeniť naše malé územie Rendezu na „Betónovú džungľu“ /parkovací dom, sídlisko Triangel (bývalý názov), ničenie zelene kvôli parkovaniu atď./. Naopak aktívnym protipólom stále budeme zveľaďovať a rozvíjať zeleň, životné prostredie, udržiavať a tvorivo podporovať rozvoj tradícií Rendezu v kultúre – histórii – športe a cez ľudský záber od detí, mládeže, dospelých, seniorov prostredníctvom týchto spoločenských akcií tu vytvárať tradičnú rodinnú atmosféru, kde Rendez dokáže byť pre jeho obyvateľov skutočným domovom a nie nocľahárňou.

S úctou a vďakou obyvateľom Rendezu dobré zdravie praje

Váš Rendezák
Cyro Sekerka


0 komentárov:

Zverejnenie komentára